INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

Altı Sigma Nedir?

Altı Sigma ne olduğuna ilişkin farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. İş dünyası Altı Sigma’yı genellikle “mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem” olarak tanımlamaktadır. Kısmen doğrudur. Ölçüm ve istatistik Altı Sigma’nın anahtar bileşenleridir, fakat resmin tümü değillerdir.

“Müşteri ihtiyaçlarını kusursuz yakın karşılama hedefi” Altı Sigma’nın bir diğer yaygın kullanılan tanımıdır. Bu tanım da doğrudur. Altı Sigma, kusur/hataların her milyon faaliyette 3.4’e kadar indirilmesini hedefler. Bu çok az şirket ya da proseste başarıldığı iddia edilebilecek bir hedeftir.

Altı Sigma’nın bir diğer tanımı ise “organizasyonun daha fazla müşteri tatmini, karlılık ve rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayreti” şeklindedir. GE, Motorola gibi Altı Sigma’nın şirket çapında uygulandığı yerlerde “kültürel değişim”, Altı Sigma’yı tanımlamanın doğru yoludur. Fakat Altı Sigma’nın bir takım araçlarının, belirli proseslerinin iyileştirilmesi için kullanıldığı şirketler için bu tanım uygun olmayacaktır.

Eğer yukarıda verilen tanımlar – ölçüm, hedef, kültürel değişim yalnız başlarına yeterli değillerse, Altı Sigma’yı tanımlamanın en iyi yolu nedir? Pande ve diğ. “The Six Sigma Way” adlı kitaplarında Altı Sigma’yı uygulayan şirketlere dayalı olarak kapsamlı bir tanım vermişlerdir. Buna göre Altı Sigma;

“İş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Altı Sigma, sadece müşteri ihtiyaçlarının yakından anlaşılması, olayların, verilerin ve istatistik analizlerin sistematik kullanımı ve iş proseslerinin yönetimi, iyileştirilmesi ve tekrar yapılandırılmasına özel önem verilmesi ile sağlanabilir.”

Bu tanım organizasyonunuzun Altı Sigma potansiyelinin kilidini açması için gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Gerçekleştirebileceğiniz iş başarıları, Altı Sigma’nın çok farklı alanlarda kanıtlanan yararlarından dolayı oldukça geniştir.

 
Altı Sigma’nın Tarihçesi

Ölçüm standardı olarak Altı Sigma’nın kökü, Carl Frederic Gauss’un (1777-1885) normal dağılımını tamamlamasına kadar gider.

1920’li yıllarda ise Walter Shewart proses varyasyonu içinde Altı Sigma ölçüm standardını ortalamadan Üç Sigma sapmaya ulaşan proseslerin, düzenlemeye ihtiyacını ortaya koymuştur.

1985 yılında Motorola tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

1990’ların ortasından itibaren bir yönetim metodolojisi anlamında kullanılmaktadır.

Bugün, ABB, Texas Instruments, General Electric, Whirlpool, Boeing, Sony, Signal gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır.

 
Altı Sigmanın yararları:

Ayrıca;

Altı sigma prosesi üç ana alan üzerine odaklanır,Bunlar;

Altı sigma metodolojisi organizasyonun tüm iş proseslerinin ölçümü ve analizini yapar.Bununla birlikte altı sigma sadece bir kalite girişimi değil aynı zamanda bir iş girişimidir.Altı sigma programı varolan ISO/QS 9000 ve/veya toplam kalite yönetimi sistemi üzerine kurulmalıdır.Bireysel olarak,bu yönetim sistemlerinin her birinin önemli kalite temelleri vardır,altı sigma varolan kalite programlarının değerlerine zarar vermez fakat tam bir kalite stratejisi için evrimsel bir safhadır.

Altı sigma amacını başarmak için küçük,artan gelişmelerden daha fazlası gerekmektedir.Bu amaç için operasyonun her alanında önemli ve ileri düzeyde gelişmeler olmalıdır.(Sıçramalı iyileştirme) (Love,Fred,1999)

Altı sigmayı değerlendirirken organizasyonlar değişik seçenekleri düşünmelidirler, Bunlar;

“Hiçbir şey yapmamak” seçeneği organizasyon tarafından bir şeyler yapmanın maliyeti ile hiçbir şey yapmamanın maliyeti karşılaştırıldıktan sonra verilen bir karar olabilir ve bazen bu karar doğru karardır. “Altı sigma girişimi yaratmak” seçeneği genellikle organizasyonun üyeleri tarafından “ayın programı” olarak görülür ve genellikle çok hızlı şekilde terk edilir. “Altı sigma iş stratejisi” bilgece uygulandığı takdirde en faydalı olan seçenektir.Bu stratejiler:üst yönetimin altı sigma programını sahiplenmeleri,asgari sonuçlarla projeler,siyah kuşaklar,yeşil kuşaklar,ödül/motivasyon,finans ve eğitimi içermektedir. (Breyfogle,Forrest W.,2000,ss.4-5)

 

Proses Yeteneği

Milyonda Hata

Verim %

ANLAM

1,5 σ

500,000

50

Üretimde % 50 fire

2 σ

308,537

69,1463

Üretimde yaklaşık % 31 fire

3 σ

66,807

93,3193

Milyon adet uçuşun 66807'si nde hata oluşumu

4 σ

6,210

99,3790

Milyon adet ameliyatın 6210'inde başarısızlık

5 σ

233

99,9767

Milyon adet haberin 233 adedinin yanlış verilmesi

6 σ

3,4

99,9997

Milyon saat içerisinde 3,4 saat elektrik kesintisi

Ana sayfa Hakkımızda Danışmanlık Eğitim Tetkik Referanslar Faydalı linkler İletişim
Altı Sigma Danışmanlığı
Risk Analizi
Entegre Sistemler
Çevre Mevzuat Danışmanlığı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuat Danışmanlığı