INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

EĞİTİMİN ADI              : İş sağlığı ve iş güvenliği Özel Eğitim Paketi  (2 gün)  

KATILIMCI SAYISI       : Maksimum 5 kişi

KAPSAM                     : Aşağıdaki 3 modülden oluşur.

 

Modül 1. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSİG) GENEL KURALLARI  Eğitimi                       

1.1       İSİG’İN GELİŞİMİ

1.2       İŞÇİ SAĞLIĞININ İÇERİĞİ

1.3       İŞ GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI

1.4       İSİG YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI

1.4.1     Çalışma Alanının Önemi

1.4.2     İSİG Yönetim Sistemi Esasları

İlkyardım, Genel Yangın Emniyeti. Tedarikçi Personeli ve Ziyaretçiler, İş İzinleri, Tesis ve Depolarda Ateş / Kıvılcım Yasağı,  Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı,  Araçların Kullanımı ve İlgili Kurallar, Ekipman ve Teçhizatın Kullanımı, Tesis ve Depolarda Geçiş Yolları, Çalışma Tertip ve Düzeni, Çalışma Ahlakı, Depolama ve Stoklama ,İkaz İşaret ve Levhaları, Makineler , Tehlikeli Maddeler,  Sıkıştırılmış Gazların Depolanması, İşaretlenmesi ve Kullanımı (Azot, Hava, vs), Yüksekte Çalışma, Elektrik İşleri, İnsan Gücüyle Kaldırma İşleri, Sıcak İşler ve Ateş Kaynakları,  Bakım, Üçüncü Kişilerle İlişkiler, Acil Durum Planlarının Önemi, Acil Durum Türleri, İlkyardım ve Acil bir durumda yapılması gerekenler

Modül 2. İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ (İSİG) MEVZUATI Eğitimi      

2.1       İSİG’in Gelişimi

2.2       İşçi Sağlığının İçeriği     

2.3       İş Güvenliğinin Kapsamı

2.4       Türkiye’de İSİG için Örgütlenme

2.5       Türk (Ulusal) İSİG Mevzuatı       

2.6       İSİG ile ilgili Mevzuat

İSİG yönetim sistemi ve İSİG mevzuatı,İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında  Yönetmelik

Modül 3. TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME Eğitimi

3.1 RİSK DEĞERLENDİRME

3.2 TEHLİKE VE RİSK ARASINDAKİ FARK

3.2.1 TEHLİKE VE RİSK AZALTMA STRATEJİSİ

3.3 TEHLİKE TANIMLAMA

3.3.1 Tehlike Kaynakları

3.3.2 Zararın Sınıflandırılması

3.4 TEHLİKE ANALİZ

3.4 RİSKLER VE RİSK ANALİZ ÖRNEĞİ

Eğitmenler:   Eğitim, İş sağlığı ve İş güvenliği  Yönetim ve Kontrol Sistemleri konusunda deneyimli, çeşitli işletmelerde uygulamalar yapmış ve proje yönetmiş olan eğitmenler tarafından verilecektir.

•           Eğitim, 09:30 - 17:00 saatleri arasında  düzenlenir.  

•           Eğitim notları, katılım sertifikası ve ara ikramlar eğitim bedeline dahildir.

•          Kayıt için; eğitimin adı ile adınız-soyadınızı,  ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu  INFORM Danışmanlık ve Eğitim’ e bildiriniz.

•           Eğitim maksimum 5 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Bilgi için Tel: 0216 3553066            www.informdanismanlik.com