INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

EĞİTİMİN ADI              : Laboratuar Akreditasyonu Özel Eğitim Paketi  (2 gün)  

KATILIMCI SAYISI       : Maksimum 5 kişi

KAPSAM                     : Aşağıdaki 3 modülden oluşur.

 

Modül 1. TS EN ISO / IEC 17025 LABORATUAR AKREDİTASYONU İÇİN BİLİNÇLENDİRME Eğitimi                

·       AKREDİTASYON SİSTEMİ

·       Akreditasyon Nedir?

·       European Accreditation (EA)

·       International Accreditation Forum (IAF)

·       ISO 17025 Standardının uygulama yöntemi

·       Birden fazla yerleşimde bulunan laboratuarların akreditasyonu

·       Akredite olmuş bir kuruluşun testleri bir taşerona yaptırması

·       EN 45001’İN EKSİKLİKLERİ

·       ISO 17025 Kalite Yönetimi Ve Amaçları

·       Laboratuar Hizmetlerinde Kalite Güvence

·       Kalite Güvence Kapsamı

·       Yönetim Kontrolünün Dokümante Edilmesi

·       Yazılı Dokümanlara Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

·       Doküman Çeşitleri

·       İş Talimatları Ve Prosedürlerin İçeriği

·       Prosedür/İş Talimatı Yazımının Planlanması

·       Prosedür Yazma Stili Ve Sunumu

·       Prosedürlerin/İş Talimatlarının Uygulamaya Geçirilmesi

·       Prosedür Uygulamasının Doğrulanması

·       Değişikliklerin Kontrolü

·       Özet

·       ISO 17025 STANDARDI  maddelerinin açıklanması

·       Standart maddelerinin uygulamalar ve vaka çalışmaları

 

Modül 2. ISO 17025 LABORATUAR AKREDİTASYONU TEKNİK KOŞULLARIN SAĞLANMASI Eğitimi

·       Personel için yeterliliğin sağlanması (Madde 5.2)

·       Yerleşim ve çevre koşullarının uygunluğu  ( Madde 5.3

·       Test ve Analiz Metotlarının seçimi ve Metot Validasyonu ( Madde 5.4)

·       Cihazların seçimi, validasyonu ve kalibrasyonu ( Madde 5.5)

·       Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliği ( Madde 5.6)

·       Örnek alma ( Madde 5.7)

·       Örneklerin taşınması ve saklanması ( Madde 5.8)

·       Test ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temini Kalite Kontrol Prosedürlerinin ve diyagramlarının oluşturulması  ( Madde 5.9)

·       Test ve analiz sonuçlarının raporlanması ( Madde 5.10) 

 

Modül 3. ISO 17025 İÇ DENETÇİ Eğitimi

·       ISO/EN 17025 yönetim sistem tetkikinin amaçları,

·       ISO/EN 17025 yönetim sistem tetkik aşamaları,

·       Tetkik sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve uygulamalar.

·       ISO/EN 17025  Sistemleri & Standard Gereksinimleri

·       Uygulama : Uygunsuzluk Tespiti

·       ISO/EN 17025 Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu            

·       TÜRKAK rehberlerinin açıklanması

·       İç Denetim -Denetim Alanlarının Seçimi

·       İç Denetimlerde Davranış

·       Soru Listeleri

·       Uygulama : Soru Listelerinin Hazırlanması

·       Uygulama : Soruların Değerlendirilmesi

·       İç Denetime Hazırlık

·       İç Denetimin Gerçekleştirilmesi

·       Bulguların Formüle Edilmesi

·       Uygulama : Denetimin Gerçekleştirilmesi

·       Düzeltici Faaliyetler

·       Uygulama : Düzeltici Faaliyetlerin Tanımlanması

·       İç Denetçi Yeterlilik Sınavı

EGİTİM YÖNTEMİ:  Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin sektörde uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara “INFORM Danışmanlık ve Eğitim Başarı Sertifikası“ verilecektir.

EĞİTMENLER:  Eğitim ISO/EN 17025  Yönetim ve Kontrol Sistemleri konusunda deneyimli, çeşitli işletmelerde uygulamalar yapmış ve laboratuar projeleri yönetmiş olan yüksek mühendis eğitmenler tarafından verilecektir.

KİMLER KATILMALIDIR?

Akreditasyonda görev alacak ve akreditasyon çalışmalarına katılacak tüm personel.

Kalite kontrol ve kalite güvence sorumluları

İç denetimleri gerçekleştirecek yönetim kadrosu ve personel

Kalibrasyon test ve analiz yapan personel

•          Eğitim, 09:30 - 17:30 saatleri arasında HOTEL BOSTANCI PRENSESE’de  düzenlenir.  

•          Eğitim notları, katılım sertifikası, ara ikramlar, otopark ücreti ve kablosuz internet bağlantısı

            eğitim bedeline dahildir.

•         Kayıt için; eğitimin adı ile adınız-soyadınızı,  ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu

          INFORM Danışmanlık ve Eğitim’ e bildirmenizi rica ederiz.

•           Eğitim maksimum 5 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Bilgi için Tel: 0532 7814262                 www.informdanismanlik.com