INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM                                                                         

REACH

Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH (Registration, Evaluation and Authorization/Restriction of Chemicals) Sisteminin aşamalı bir şekilde uygulanmasını öngören 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

REACH kimyasallar ve bunların güvenli kullanımı ile kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, yetkilendirme ve sınırlandırılması konularını içerir.

Son yirmi yılda AB’de gerçekleştirilen  en büyük sistem değişikliğini oluşturan REACH Sistemi kimyasallar alanında AB’nin iç pazarının yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanına (AEA) üye EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) tarafından da REACH mevzuatının benimsenmesi ile tüm Avrupa Ekonomik Alanında kimyasalların yönetimini düzenleyecektir.

Bu itibarla, bilgiye dayalı ve karmaşık bir sistemi teşkil eden REACH  uygulamalarından doğabilecek muhtemel pazara giriş engelleri ile karşılaşılmamasını veya  maruz kalınan engellerin   zamanında ve etkin bir şekilde bertaraf edilebilmesini teminen REACH Sistemi hakkındaki gerekli bilgilerin ilgili tüm firmalara sağlanması zorunludur.

Kuruluşunuz ne yapabilir?

Envanterin çıkarılması: REACH kriterlerine uyan, EU’ya ihraç ettiğiniz maddeler veya edeceğiniz maddeler ile ilgili envanter çıkarın. European Chemicals Agency web sitesinden envanterinizde yer alan maddelerin REACH kapsamında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Saptama: Her bir madde veya formüle edilmiş ürün için her bir EU ithalatçısına ihraç edilen muhtemel hacmi tespit edin.
Eğer kimyasal madde, yılda 1 tondan fazla EU’ya ithal ediliyorsa, EU ithalatçısı veya kuruluşun temsilcisi tarafından kesintisiz ihracatı garanti altına almak için ön-kayıt ve kayıt yaptırılmalıdır.
European Chemicals Agency web sitesinden yararlanma: Tüzük ve ilgili REACH gereklilikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Veri ve bilgilerin hazırlanması: EU ithalatçısı veya kuruluş temsilcisi için veri ve bilgileri hazırlayabilirsiniz.»»

Kayıt için gereken bilgiler :

Tüzük, üretilen veya ithal edilen kimyasalın hacim aralığına göre farklı bilgi gerekliliklerini belirlemektedir ( örn. Tehlikeler, kullanım koşulları ve maruz kalma)
Kimyasal maddenin tehlike bilgisi tüm kayıtlı ülkeler arasında paylaşılmalıdır. Bu, SIEF (Substance Information Exchange Forum) olarak adlandırılmaktadır.
Eğer kuruluş bir başka kuruluşun bilgilerini kullanıyorsa, karşılaştırma için bilgi sahibinin ismi verilmeli.
Yeni veriler, European Chemical Agency’nin mutabakatı alınmadan omurgalı hayvanlar üzerinde test edilerek oluşturulmamalı.

REACH Avrupa Birliği dışındaki kuruluşları etkiler mi?

Siz veya müşteriniz aşağıdakileri ihraç ediyorsa, ihracatını ilgilendirebilir.
Kimyasal maddeler (örn. temel kimyasallar, özel kimyasallar, metaller, kimyasal olarak modifye edilmiş doğal maddeler)
Veya kimyasal madde karışımları (örn. Temizleme ürünleri, formüle edilmiş işletme kimyasalları, boyalar , motor yağları)
veya kap içinde madde veya karışımlar (örn. Yazıcı kartuşları)
veya kullanımı sırasında maddelerin açığa çıkacağı bilinen eşyalar (örn. Kokulu mumlar)
veya “çok dikkat gerektiren maddeler” aday listesinde yer alan maddeleri içeren maddeler. Bu liste European Chemicals Agency web sitesinde 2008 sonbaharından itibaren erişilebilir olacak.

İthal edilen ürünler için, üçüncü ülkelerde tedarikçileri bulunan EU ithalatçısı tarafından REACH yükümlülükleri (kayıt için gerekli tehlike verileri ve güvenli kullanım bilgileri) tam olarak karşılanmalıdır.
Eğer kendi EU ithalatçınız tarafından kayıt altına alınmayı tercih ediyorsanız, tüzük üçüncü ülkelerde bulunan üreticilerin Avrupa Birliği içinde bir kuruluşu tek temsilcisi olarak atamasına izin vermektedir. Tek temsilci, temsil ettiği kuruluşa ait maddelerin, karışımların ve eşyaların kayıdını yaptırmalıdır.

Zaman sınırı nedir?

1 Haziran ve 1 Aralık 2008 arasında EU üreticileri ve EU ithalatçıları, ön kayıt için mevcut maddelere ait kısıtlı bilgiyi European Chemicals Agency’ye temin etmelidir (1. aşama). Bu kuruluşlara, maddeye ve hacim aralığına bağlı olarak kayıt tarihini uzatma olanağı sağlayacaktır (2010,2013ve2018).
Eğer EU ithalatçısı veya tek temsilciniz ön kayıt şartlarını sağlayamazsa, uzatılmış kayıttan faydalanamaz ve Avrupa Birliği pazarına ithalat yapacağı zaman maddeyi kayıt ettirmek zorunda kalır.
Ön kayıt yaptırılmayan ve 1 Aralık 2008’den sonra Avrupa Birliği’ne ilk defa ithal edilen maddeler, ön kayıt için gereken bilgiler ilk ithalattan sonraki 6 ay içinde temin edilmek şartıyla maddelere göre uzatılmış kayıt tarihlerinden yararlanabilirler. Bu durum, kesin kayıt tarihine 12 aydan daha kısa süre içinde ise yapılamaz.

Ön kayıt
Aşağıdaki grafik REACH’a göre ön-kayıt sürelerini göstermektedir. (İlknur Burucu’nun İKMİB’de yaptığı sunumdan alıntıdır)

Ref: www.gelisim.org.tr ,  http://echa.europa.eu/