INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

EĞİTİMİN ADI              : Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme özel eğitimi (2 gün)     

KATILIMCI SAYISI       : Maksimum 5 kişi

KAPSAM                     : Aşağıdaki modüllerden oluşur.

 

Modül 1: İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001:2007 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  (2007 revizyonunun getirdiği değişikliklerle beraber)

•   OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği Yönetim Sistemi

•   OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistem standardı maddeleri,

•   İş sağlığı ve iş güvenliği etkilerin değerlendirilmesi ve önemli risk unsurların belirlenmesine ilişkin uygulamalar,

•   İSİG risk analizi

•   OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve iş güvenliği Sistemleri & Standard Gereksinimleri ve 2007 versiyonunun getirdiği değişiklikler

•   Uygulama : OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği Standard Gereksinimlerinin Tespiti

•   Uygulama : Uygunsuzluk Tespiti

•   OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu

•   Çok sayıda uygulama ve vaka analizleri         

Modül 2. TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME Eğitimi

3.1 RİSK DEĞERLENDİRME

3.2 TEHLİKE VE RİSK ARASINDAKİ FARK

3.2.1 TEHLİKE VE RİSK AZALTMA STRATEJİSİ

3.3 TEHLİKE TANIMLAMA

3.3.1 Tehlike Kaynakları

3.3.2 Zararın Sınıflandırılması

3.4 TEHLİKE ANALİZ

3.4 RİSKLER VE RİSK ANALİZ ÖRNEĞİ

 

EĞİTİMİN AMACI: İş Emniyeti ve sağlığının, şirketin güncel yönetiminde yerinin tanımlanması. OHSAS 18001 serisinin gelişmesinin incelenmesi ve gereksinimlerin yorumlanması.

Katılımcılara iş sağlığı, iş güvenliği bilinci vermek, tehlike etkilerini belirlemede ve risk hesaplamada yardımcı olmak. İSİG yönetim sistemi kuracaklara OHSAS 18001 :2007 standardı hakkında bilgi vermek.

Eğitmenler:   Eğitim, İş sağlığı ve İş güvenliği  Yönetim ve Kontrol Sistemleri konusunda deneyimli, çeşitli işletmelerde uygulamalar yapmış ve proje yönetmiş olan eğitmenler tarafından verilecektir.

Kimler Katılmalıdır? Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, OHSAS 18001 ve kalite yönetim temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık, denetim ve eğitim hizmeti sunan kişi veya kuruluşlar , iş sağlığı ve güvenliği yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler

İş güvenliği uzmanları, İSİG koordinatörleri, İSİG ve çevre mühendisleri ve bir organizasyonun iş sağlığı-iş güvenliği programının geliştirilme ve takibinden sorumlu olabilecek kişiler

Modül 3. ÇEVRE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitimi

KAPSAMI :

·       Çevre-Sanayi İlişkisi / Çevre Yönetiminin orijini ve amacı

·       ISO 14000 standartlarının gelişimi

·       Türk ve AB Çevre Mevzuatı

·       ISO 14001’nin maddelerinin incelenmesi / ISO 14001 ve EMAS

·       Çevre Boyutları (yönleri,  environmental aspects)

·       Çevre boyutlarının belirlenmesi

·       Çevre etkilerinin değerlendirilmesi

·       İlişkili çevre etkilerinin belirlenmesi

·       Etkinin önem derecesinin değerlendirilmesi

·       Uygulama-Vaka Analizi : ISO 14001 maddelerinin uygulanması

·       Çevre yönetim sistemi motivasyonu,

·       Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,

·       ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,

·       Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,

·       Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,

·       Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve entegrasyonu,

·       Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.

 

EGİTİM YÖNTEMİ:  Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin sektörde uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılara INFORM Danışmanlık ve Eğitim Katılım Sertifikası“ verilecektir.

 

KATILIMCILAR :  Çevre yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanları, Üst ve orta kademe yöneticiler, çevre sorumluları, ISO 14001 Yönetim Temsilcileri, çevre  konusunda danışmanlık, denetim ve eğitim hizmeti sunan kişi veya kuruluş mensupları, Çevre yönetim   sistemi konusunda bilgilenmek isteyen herkes

 

•           Eğitim, 09:30 - 17:30 saatleri arasında  düzenlenir.  

•           Eğitim notları, katılım sertifikası, ara ikramlar, otopark ücreti ve kablosuz internet bağlantısı

             eğitim bedeline dahildir.

•           Eğitim notları, katılım sertifikası, eğitim bedeline dahildir.

•           Kayıt için; eğitimin adı ile katılımcıların isimlerini,  ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu    INFORM Danışmanlık ve Eğitim’ e bildiriniz.

Bilgi için Tel: 0532 7814262  

www.informdanismanlik.com   

e-mail: bilgi@informdanismanlik.com